บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 128 ชั้น 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กทม.10310โทร. 0-2513-7856 แฟกซ์ 0-2513-7857

Alliance Pharma Co.,Ltd.
Head Office : 128, Floor 1th, Suthisan Vinitchai Rd., Samsean nog, Huai Kwang, Bangkok, 10310 THAILAND 10310
Tel. 0-2513-7856 Fax. 0-2513-7857